Eiendomsmålinger


Uthushagen plan utfører oppgaver som er hjemlet i Delingsloven.

Dette vil kunne være:

 • Kart- og delingsforretninger
 • Grensejusteringer
 • Grensepåvisning.

Bilde av grensemerke[1]

I og med at dette i utgangspunktet er myndighetsoppgaver vil vi som regel arbeide på oppdrag fra en kommune.

Annen oppmåling:

På oppdrag fra:

 • Konsulentfirmaer
 • Grunneiere
 • Entreprenører

Uthushagen Plan har ellers nødvendig planleggingsverktøy for håndtering av elektroniske kart samt tofrekvent GPS - utstyr med RTK - måling og totalstasjon for div. oppmålings- og utstikkingsoppdrag.

Landbruksveger:

 

 • Oversiktsplanlegging og vurdering/kostnadsberegning av vegløsninger
 • Planlegging og stikking av landbruksveger samt utarbeidelse av vegplan
 • Bistand ved vedlikeholdskontroller og godkjenning av landbruksveger
 • Organisering av vegvedlikeholdsforeninger
 • Utarbeidelse av kostnadsfordelinger/andelsfordelinger
 • Annen rådgivende virksomhet innenfor dette fagområdet
Bilde av vegbilde1[1]